Accions

Consultoria estratègica

Intervenim treballant AMB i no PELS nostres clients

Apliquem tècniques emancipadores, cosa que ens porta al fet que els membres d’una organització prenguin consciència i es comprometin amb accions que apuntin a l’excel·lència personal i empresarial i superin el desconcert que produeix el canvi constant.

Intervenim construint estructures lleugeres i flexibles que es basen en dissenys d’acord amb la realitat de cada organització, el seu estat de maduresa i la seva visió de futur.

Transformació i innovació empresarial

Mitjançant el procés d’observació del Model Orgànic, elaborem un diagnòstic i proposem alternatives dirigides a endreçar, millorar o transformar les organitzacions.

Les nostres intervencions s’apliquen tant en el disseny organitzatiu (organigrames, sistemes de relació/comunicació carregues de treball…) com en els processos executius (procediments, sistemes de qualitat, gestió de projectes, implantació tecnològica…).

Succesions i protocols familiars

Des d’Organic Actions acompanyem en el procés d’“empreses familiars” a “famílies empresaries” establint compromisos entre els seus membres amb objecte de garantir tant el patrimoni com l’harmonia familiar.

Prèviament a donar la forma jurídica que regularà les relacions, faciltem el consens i el diàleg per a consensuar una visió de futur compartida.