ESSENCIALS

Essencials

Model Orgànic

Contempla les organitzacions com èssers vius

Podem dir que les organitzacions segueixen les lleis de la vida i de l’ésser humà, que és la nostra inspiració. Apostem per una visió integral amb quatre nivells ontològics: físic, vital, anímic i espiritual. Així neix el model en forma de trèvol de quatre fulles que identifiquem amb els quatre grans pilars d’una organització: la identitat, les relacions, els processos i els recursos.

Teoria U

Promovem la R-evolució CO-evolutiva

La transformació profunda en individus, organitzacions i societat és possible quan canviem la font que inspira les nostres accions. Connectem amb ella mitjançant cinc moviments: coinici, cosensing, copresencing, cocreació i coevolució.

Ho duem a terme per mitjà de petits grups de treball amb la ment, el cor i la voluntat oberts.

Transfologia

És la disciplina desenvolupada per Transphology International Center. S’ocupa de l’estudi i l’aplicació dels processos de transformació nuclear en individus i societat.