ESSENCIALS

Facilitem la transformació de la realitat que viuen les organitzacions

Essencials

Model Orgànic

Contempla les organitzacions com èssers vius

Podem dir que les organitzacions segueixen les lleis de la vida i de l’ésser humà, que és la nostra inspiració. Apostem per una visió integral amb quatre nivells ontològics: físic, vital, anímic i espiritual. Així neix el model en forma de trèvol de quatre fulles que identifiquem amb els quatre grans pilars d’una organització: la identitat, les relacions, els processos i els recursos.

Teoria U

Promovem la R-evolució CO-evolutiva

La transformació profunda en individus, organitzacions i societat és possible quan canviem la font que inspira les nostres accions. Connectem amb ella mitjançant cinc moviments: coinici, cosensing, copresencing, cocreació i coevolució.

Ho duem a terme per mitjà de petits grups de treball amb la ment, el cor i la voluntat oberts.

Transfologia

És la disciplina desenvolupada per Transphology International Center. S’ocupa de l’estudi i l’aplicació dels processos de transformació nuclear en individus i societat.