Identitat

oa-vision-footer

Visió

Aconseguir que individus i organitzacions comparteixin propòsits i interessos en favor del seu desenvolupament i transcendència mutus.

mismo

Missió

Transformar les organitZacions en organiCaccions

Promoure el Model Orgànic, basat en una concepció de l’ésser humà capaç d’activar el seu potencial transcendent i el de les organitzacions.

valors

Valors

Integritat

Sense fissura

Sustentem el sentit del que fem des de la transparència.
Acollim els projectes, des de la presència, l’aquí i l’ara, per garantir les possibilitats del seu èxit.

Entusiasme

Inspiració dels déus

Treballem amb alegria i confiança en els nostres ideals per tal d’assolir resultats desitjables.
Transformem els obstacles que sorgeixen en el desenvolupament de cada projecte en alternatives realistes.

Responsabilitat

Qualitat del compromís

Cuidem i valorem l’impacte del que diem i fem.
Seleccionem i participem únicament en aquells projectes als quals podem donar respostes adequades.