Identitat

oa-vision-footer

Visió

Comprendre i divulgar les lleis que regeixen els processos de transformació posant-los al servei d’una humanitat lliure i conscient

mismo

Missió

Aplicar amb èxit les pautes de la transfología en qualsevol procés de caràcter humà i social que ho requereixi

valors

Valors

Integritat

Sense fissura

Sustentem el sentit del que fem des de la transparència.
Acollim els projectes, des de la presència, l’aquí i l’ara, per garantir les possibilitats del seu èxit.

Entusiasme

Inspiració dels déus

Treballem amb alegria i confiança en els nostres ideals per tal d’assolir resultats desitjables.
Transformem els obstacles que sorgeixen en el desenvolupament de cada projecte en alternatives realistes.

Responsabilitat

Qualitat del compromís

Cuidem i valorem l’impacte del que diem i fem.
Seleccionem i participem únicament en aquells projectes als quals podem donar respostes adequades.