MÀSTER

Màster

ACCIONS - MASTER EN LIDERATGE ORGÀNIC I TRANSFOLOGIA

La realització, correlativa o no, del Postgrau de Lideratge Orgànic i del Postgrau en Transfologia, més un treball de final de Màster permet obtenir el títol de Màster en Lideratge Orgànic i Transfologia.

El desenvolupament dels postgraus, en el seu conjunt, capacita per a la gestió de les forces vitals, anímiques i intel·lectuals. El seu alineament de forma harmònica dóna pas a un equilibri que permet a l’alumne fer enfocs i prendre decisions adients a curt, mitjà i llarg termini, desenvolupant estratègies de “futuring” i potenciant el “presencing” des d’un plantejament on l’ésser humà, amb tot el seu potencial, significa l’element clau i evolutiu de qualsevol tipus de procés.

El recorregut implica el desenvolupament de formes de pensament pròpies, capacitació creativa i accions prototipades, prèvies a la seva execució, elements que esdevenen en avantatges competitives ètiques. Hi són presents la capacitat d observació i avaluació de la realitat que l’envolta. El capacita, en definitiva, com a element transformador dels equips que dirigeix, de l’organització en la qual desenvolupa la seva tasca i de la societat a la qual pertany.

Vols més informació?