Metodologies

Les metodologies que fem servir són experimentals i multidisciplinàries:

  • Treball artístic
  • Llenguatge aplicat
  • Experimentació integrativa
  • Equinodinàmiques
  • Tècniques de meditació

Treball artístic

Entenem l’art com el llenguatge entre l’univers i l’ésser humà

L’experimentació amb la pintura, el modelatge, la teatralitat, la música… ens ofereixen l’oportunitat de desenvolupar les forces que mostren la capacitat de superar les resistències que ofereixen els materials i transformar-los creativament.

Llenguatge aplicat

Recuperem el significat de les paraules per assolir un pensament clar, ordenat i, sobretot, propi

Apliquem l’Art de la Paraula per transformar judicis, creences, eufemismes i tòpics en arguments carregats de contingut real.

Experimentació integrativa

Experimentar la nostra individualitat ens permet concebre’ns com a persones en lloc de “recursos humans”

  • Treball corporal: mitjançant el gest, es revelen emocions que cal aprendre a gestionar…
  • La veu: treballar amb els sons de vocals i consonants ens apropa a conceptes valuosos com la complementarietat, necessaris per reforçar els valors d’equip.
  • Els fenòmens vitals: el treball amb els minerals i les plantes ens permet de comprendre els cicles i els processos de desenvolupament en tota la seva magnitud.

Equinodinàmiques

Fem servir el poder de la intenció per tal d’impulsar la transformació de les relacions

L’equinodinàmica permet als participants que, des d’un treball de consciència individual, identifiquin les claus per tal de millorar les relacions intrapersonals amb els diferents equips de treball (interns, proveïdors, clients, institucions…) de tal manera que les seves expectatives influeixin positivament en el resultat de les seves interaccions.

Tècniques de meditació

Proposem Tècniques de Meditació com a via de desenvolupament del potencial latent en cada persona d’una organització

Allunyats de connotacions religioses, el nostre enfocament de les pràctiques de meditació està documentat sobre fonaments científics aplicats per professionals experimentats que cerquen potenciar el desenvolupament de l’atenció i, en conseqüència, rescatar una visió més encertada de l’entorn que permeti orientar les accions i la presa de decisions de manera realista.