POSTGRAU

Postgrau

ACCIONS - POSTGRAU LIDERATGE ORGÀNIC

“Coneix-te, coneix,... transforma”

Els reptes que ens proposa el segle XXI exigeixen un replantejament de les formes de dirigir tradicionals, incloent una necessària revisió del model d’ésser humà. Entenem que els plantejaments mecanicistes són obsolets, i que els sistèmics queden curts davant la complexitat dels canvis socioculturals i econòmics que vivim i haurem de viure. La visió que proposa el Model Orgànic i el seu concepte de l’home i de la societat és la que es desenvolupa en el postgrau de Lideratge Orgànic.

Aquest programa el duu a terme únicament des de Transphology Internacional Center, en tant que som els introductors del Model Orgànic a l’Estat i els desenvolupadors de les disciplines afins, com és per cas la Transfologia, aplicables en diversos àmbits de la formació i desenvolupament de persones i organitzacions

Saber dirigir passa per un procés previ d’autoconeixement que permet identificar en quins valors es basa i es projecta la nostra excel·lència, perquè només sabent dirigir-se a un mateix es pot ser capaç de liderar a d’altres. Aquells que ocupen posicions estratègiques a les organitzacions han de ser efectivament capaços de produir resultats en un context competitiu a través de les persones, a través del seu desenvolupament i de fer-les treballar en equip.

El postgrau ofereix un recorregut des del Model Orgànic que primer ens ajuda a comprendre i després a actuar de forma conseqüent amb allò que som i volem ser, aprenent a gestionar i transformar la realitat, superant els paradigmes que ho obstaculitzen.

El Postgrau s’adreça a professionals que ocupen o aspiren a ocupar un rol directiu, millorant la seva capacitat d’influència. I, també, a aquelles persones que volen reorientar la seva carrera professional com a directius, en qualsevol context si bé es consideraran especialment les particularitats que es donen en les organitzacions mitjanes i petites, tant multinacionals com familiars.

ACCIONS - POSTGRAU EN TRANSFOLOGIA

“Observa, assimila,... transfologa”

Des de l’any 2014 en què es va proposar el postgrau de lideratge orgànic a Euncet (UPC), hem anat desenvolupant el temari de tal manera que els alumnes, de quinze edicions, han manifestat que els resulta extremadament útil i pràctic. És per això que ens han manifestat el seu desig de continuïtat i aprofundiment en la proposta i l enfoc del LIDERATGE ORGÀNIC com a continuïtat de la seva formació com a directius, gestors i líders d equips .

El postgrau en Transfologia aportarà més eines per a poder produir transformacions en un mateix i en el seu entorn, ja sigui amb l’equip de col·laboradors, amb el departament o l’organització en tots els seus aspectes.

Partint dels principis del Model Orgànic, el postgrau aborda les qüestions més enllà dels enfocs quotidians de gestió. Posa a l’ésser humà i les seves forces de transformació al centre i ofereix una dimensió d’observació que permet veure i analitzar la realitat existent amb una mirada polièdrica i transversal que permet abordar aspectes desatesos que sovint es justifiquen per manca de temps, com per exemple la gestió per valors, l’alineament de criteris directius o el concepte del compromís en un equip.

S’ocupa de la relació entre les forces de transformació i la seva harmonització, evitant i aprenent a gestionar les fonts d’estrès habituals a les que estan sotmeses les persones de qualsevol organització.

El postgrau en Transfologia s’adreça exclusivament als professionals que han cursat el post grau de Lideratge Orgànic.

Vols més informació?